Kommunestyremøte 2012-01-26

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
PS 12/2 - Ordføreren: Gjøremål mv. siden forrige møte
PS 12/3 - Gjerstad kommune rolle i Holmen gård
PAUSE
PS 12/4 - Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler med Sørlandet sykehus HF
PS 12/5 - Organisering av frivilligsentralen
PS 12/6 - Søknad om fritak fra verv som meddommer
PS 12/7 - Ny gebyrforskrift for konsesjon- og delingssaker fra 1.1.2012
PS 12/8 - Årsplan for kontrollutvalget for 2012
PS 12/9 - Eventuelt (Ny sak 12/10 Eventuell konvertering til fastrentelån)
PAUSE
fors.
PAUSE
fors.
PS 12/1 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum