Kommunestyremøte 2014-10-23

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Presentasjon "Likestilt lokalpolitikk?" v/Bjarte Folkestad, Uni Research Rokkansenteret
PS 14/73 Godkjenning av møteprotokoll
PS 14/74 Referatsaker
PS 14/75 Tertialrapport 2. tertial 2014
Pause
PS 14/76 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 14/78 Interkommunale barnevernstjenester i Østre Agder
PS 14/79 Høringsuttalelse utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus helseforetak
PS 14/80 Eventuelt
Spørsmål fra Rune Hagestrand (H)
Spørsmål fra Kai Ove Sandåker (V)
Spørsmål fra Alf Fjeldstad (A)
Orientering av rådmann Lars Lauvhjell
Pause
PS 14/77 Rekruttering av ny rådmann - utlysningstekst
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum