Kommunestyremøte 2012-02-23

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
Presentasjon av Fylkesmannnen v/ Øystein Djupedal
PAUSE
PS 12/11 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 12/12 - Refferatsaker. Ordføreren: Gjøremål mv.
PS 12/14 - Gjennomgang av organisasjonen - OU 2013
PAUSE
fors.
PS 12/15 - Evaluering av endring i samarbeidsavtalen om felles landbruksforvaltning i Risør og Gjerstad
PS 12/16 - Uttalelse til hovedstyrevedtak i KS om fremtidig styring av kommunal vetrinærtjeneste
PS 12/17 - Valg av nye vararepresentanter - Friluftsrådet Sør
PS 12/18 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum