Kommunestyremøte 2012-04-19

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
PS 12/27- Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 12/28- Referatsaker
Presentasjon av MOT
Presentasjon av Kulturskolen Øst i Agder
PS 12/29- Årsmelding for kontrollutvalget for 2011
Pause
PS 12/30 - Vurdering av trafikkfarlige skoleveier i Gjerstad kommune
PS 12/31 - Gjennomgang av organisasjonen - organisasjonsutviklingsprosjekt - ny behandling
PS 12/32 - Gjerstad frivilligsentral - endring av vedtektene
PS 12/33 - Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 1.12013 - 31.12.2016
Pause
PS 12/33 - Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 1.12013 - 31.12.2016 - forsetter
PS 12/34 - Eventuelt
webløsning fra Serit Itum