Kommunestyremøte 2011-03-17 - del 2

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
PS/19 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 11/20 - Referatsaker
RS 11/18 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 11/19 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 11/21 - "En bedre samordning av driften ved skolene i Gjerstad" - rapport fra utvalg nedsatt av kommunestyret
PS 11/22 - Søknad om fritak fra verv som medlem og leder av forliksrådet og oppnevning av nytt medlem og leder
PS 11/23 - Forslag til områdeplan for rehabilitering 2011 til 2020, HF Sørlandet Sykehus - høringsuttalelse fra Gjerstad kommune
PS 11/24 - Søknad om skjenkebevilling - Cinderella Drift AS
PS 11/25 - Årsmelding for kontrollutvalget for 2010
PS 11/26 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum