Kommunestyremøte 2009-12-16

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
PS 09/82 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
RS 09/53 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
PS 09/85 - Deltagelse i VisitSørlandet AS - aksjekapital og driftstilskudd
PS 09/86 - Ny skolestruktur - lovlighetskontroll
PS 09/87 - Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning
PS 09/88 - Energisentral Sunde skole
PAUSE
PS 09/89 - Handlingsprogram 2010-2013 - årsplan 2010 og avgiftsfastsettelse for 2010
PAUSE
PS 09/89 - Handlingsprogram 2010-2013... (forts.)
PAUSE
PS 09/90 - Klima- og energiplan - sluttbehandling
PS 09/91 - Møteplan for 2010
PS 09/92 - Eventuelt
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum