Kommunestyremøte 2011-02-22

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
Orientering fra Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS (RTA)
PAUSE
START ORDINÆRT KOMMUNESTYREMØTE
PS 11/12 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 11/13 - Referatsaker
RS 11/13 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 11/14 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 11/14 - Høringsuttalelse 2 fra Gjerstad kommune - forslag til 'regional plan for senterstruktur og handel', etter høringsforslag dat. 25.01.11
PS 11/15 - "Kulturskoleløftet - kulturskole for alle" - høringsuttalelse
PS 11/16 - Eventuell oppløsning av Agderrådet
PS 11/17 - Det Digitale Agder - tilslutning til prosjektopplegg for innkjøp av mobildekning, bredbåndskapasitet og telefoni
PS 11/18 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum