Kommunestyremøte 2010-04-29

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Info om fylkessammenslåing v/ fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa
PAUSE
PS 10/31 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 10/32 - Referatsaker
RS 10/20 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 10/21 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 10/33 - Årsmelding for 2009
PS 10/34 - Årsregnskap 2009
PS 10/39 - Ordensreglement for Gjerstad og Fiane skoler
PS 10/35 - Selskapskontroll i Lisand Industrier AS
PS 10/36 - Selskapskontroll i RTA
PS 10/37 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Elisabeth Songe Gryting
PAUSE
PS 10/37 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Elisabeth Songe Gryting
PAUSE
PS 10/37 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Elisabeth Songe Gryting
PS 10/38 - Oppnevning av politiske medlemmer til gruppe for å vurdere hvordan skolene kan samordne driften
FO - Interpellasjon - folkemøte om befolkningsutvikling
PAUSE
FO - Interpellasjon - folkemøte om befolkningsutvikling
PS 10/41 - Innkjøp av bærbare pc-er til Abel ungdomsskole
PS 10/40 - Eventuelt
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum