Kommunestyremøte 2014-11-20

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Foredrag om kultur ved biblioteksjef Kari Borgen
PS 14/82 Referatsaker
PS 14/83 Delegerte saker - skjenkebevilling - ikke kommentert
PS 14/84 Rammevedtak vedrørende flyktninger i Gjerstad 2015 til og med 2019
Pause
14/84 forts.
Pause
PS 14/85 Møteplan for 2015
PS 14/87 Infrastruktur Brokelandsheia syd - investering
PS 14/88 Utsettelse av frist for utredning av skolestruktur
PS 14/86 Eventuelt
Spørsmål fra Rune Hagestrand (H)
Spørsmål fra Ragnhild Løvdal (H)
Spørsmål fra Kai Ove Sandåker (V)
Spørsmål fra Inger Løite (A)
Spørsmål fra Ragnhild Løvdal (H)
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum