Kommunestyremøte 2014-09-04

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Presentasjon av "Blanke ark" ved May Yvonne Eng (H)
PS 14/58 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 14/59 Referatsaker
PS 14/61 Bygging av legekontor på Brokelandsheia
Pause
PS14/62 Anmodning om kommunal og fylkeskommunal politisk behandling av KS-medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform
PS 14/63 Høring - tannhelseplan 2015 - 2018
PS 14/64 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - fastsettelse av valgdag
PS 14/65 Eventuelt
Spørsmål fra Kai Ove Sandåker (V)
Spørsmål fra May Yvonne Eng (H)
Spørsmål fra Inger Haldis Løite (AP)
Spørsmål fra Edny Øybekk (KRF)
Spørsmål fra Rolf Arne Skogli (H)
Spørsmål fra Tone Sølvberg (FRP)
Spørsmål fra Hans Martin Ulltveit (SP)
Flytting av møtedato kommunestyret september v Ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll (SP)
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum