Kommunestyremøte 2010-12-15

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
PS 10/81 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte (lydprob. > 22:40)
PS 10/82 - Referatsaker (lydprob. > 22:40)
RS 10/55 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte (lydprob. > 22:40)
RS 10/56 - Rådmannen: orienteringer fra adm. (lydprob. > 22:40)
PS 10/83 - Endring av eldrerådets reglement (lydprob. > 22:40)
PS 10/84 - Endring av reglement for godtgjøring til folkevalgte
PS 10/85 - Forslag til organisering av polititjenesten i Agder politidistrikt - ny høring
PS 10/86 - Bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7% - etablering av vinmonopolbutikk
PS 10/87 - Arendal som vertskommune for Lørdagsskolen
PS 10/88 - Ny økonomisk fordelingsnøkkel for kunst i Kulturskolen øst i Agder
PS 10/89 - Kontrollutvalgets årsplan for 2011
PS 10/90 - Løyve til kjøring med snøskuter for medlemmer av Gjerstad og Felle snøskuterklubb
PAUSE
PS 10/91 - Felles landbruksforvaltning mellom kommunene Gjerstad og Risør - endring av avtale (lydprob. > 01:28:05)
PS 10/92 - Finansreglement
PS 10/93 - Holmen Gård - kommunens rolle
PAUSE
PS 10/93 - Holmen Gård - kommunens rolle (forts.)
PS 10/94 - Handlingsprogram 2011-2014 - årsplan 2011 og avgiftsfastsettelse for 2011
PAUSE
PS 10/94 - Handlingsprogram 2011-2014 - årsplan 2011 og avgiftsfastsettelse for 2011 (forts.)
PS 10/95 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum