Kommunestyremøte 2009-11-19

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
PS 09/75: Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 09/76: Referatsaker
RS 09/49: Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
PS 09/77: Reduksjon av investeringer
PS 09/78: Kollektiv tjenestepensjon - valg av leverandør
PS 09/79: Godkjenning av utviklingsplan for Brokelandsheia - underveis til en stasjonsby
FO: Interpellasjon til ordfører. Senk terskelverdien for anbud og ha full åpenhet om anbudsprosessene
PS 09/81: Eventuelt
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum