Kommunestyremøte 2012-03-22

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
PS 12/19 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Presentasjon av landbruksdirektør Leif Løhaugen
Ordføreren: Gjøremål mv. siden forrige møte
Rådmannen: Orienteringer fra administrasjonen
Pause
PS 12/21 - Maling av Gjerstad kirke
PS 12/22 - Det Digitale Agder (DDA) inngåelse av kontrakt og godkjenning av økonomiske forpliktelser om utbygging av mobildekning
PS 12/23 - Høringsuttalelse til Helsedepartementets forslag til ny fastlegeforskrift
PS 12/24 - Søknad om fritak fra verv som varamedlem til forstanderskapet i Gjerstad sparebank
PS 12/25 - Søknad om fornying av salgs- og skjenkebevilgninger for perioden 2012 til 2016
Gjerstad Venstre: Interpellasjon om varmtvannsbasseng
PS 12/26 - Eventuelt
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum