Kommunestyremøte 2014-1-23

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
PS 14/1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 14/2 Referatsaker
PS 14/3 Gjerstads deltagelse i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper - prinsippavklaring
PS 14/4 Videreføring og regionalisering av arbeidet til Alternativ til vold (ATV) i Arendal
PS 14/5 Årsplan for kontrollutvalget for 2014
PS 14/6 Lasse Fosse - Søknad om fritak fra politiske verv
PS 14/7 Valg av nytt medlem til Gjerstad sparebanks representantskap
PS 14/8 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum