Kommunestyremøte 2009-09-24

Oppløsning:
Laster avspiller
Info fra UDI Sør, Familiehuset, og asylmottaket
Møtestart
PS 09/57: Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 09/58: Referatsaker
RS 09/42: Ordføreren - gjøremål mv. siden forrige møte
RS 09/43: Rådmannen - orientering fra administrasjonen
PS 09/60: Gjennomgang av utviklingsplanen for Brokelandsheia - høring
PS 09/61: Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) - endring av...
PS 09/62: Ventilasjon Gjerstad skole
PS 09/63: Eventuelt
webløsning fra Serit Itum