Kommunestyremøte 2011-10-20 - konst.

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
PS 11/1 - Godkjenning av kommunestyrevalget
PS 11/2 - Valg av formannskap
PS 11/3 - Valg av ordfører
PS 11/4 - Valg av varaordfører
[Bytte av ordførerkjede]
PS 11/5 - Valg av administrasjonsutvalg
PS 11/6 - Valg av kontrollutvalg
[Avslutningssekvens]
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum