Kommunestyremøte 2014-09-23

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
PS 14/66 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 14/67 Referatsaker
PS 14/68 Utvidelse av interkommunalt PPT-samarbeid
PS 14/69 Sekretariat for kontrollutvalg - godkjenning av selskapsavtale
PS 14/70 Vurdering av skolestruktur - mandat
Pause
PS 14/71 Kommunereform - status - veien videre
Pause
PS 14/71 Kommunereform fortsetter
PS 14/72 Eventuelt
Spørsmål fra May Yvonne Eng (H)
Spørsmål 1 fra Kai Ove Sandåker (V)
Spørsmål 2 fra Kai Ove Sandåker (V)
Spørsmål fra Inger Løite (A)
Spørsmål fra Knut Hagelia (A)
Spørsmål fra May Yvonne Eng (H)
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum