Kommunestyremøte 2012-06-21

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
Presentasjon av Fylkeskommunen
Pause
Presentasjon av SKUP
PS 12/45 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 12/46 - Referatsaker
PS 12/48 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Gjerstad 2010
PS 12/49 - Søknad om overføring av kommuner fra Aust-Agder til Vest-Agder fylke. Høringssvar fra Gjerstad kommune
PS 12/50 - Tertialrapport 1. tertial 2012
Pause
PS 12/51 - Forlengelse av leieavtale med Gjerstad sparebank
PS 12/52 - Samhandlingsreformen - godkjenning av lovpålagte delavtaler med Sørlandet Sykehus HF juni 2012
PS 12/53 - Skanning (digitalisering) av kommunens gårdsarkiv
Gjerstad Venstre: Interpellasjon ang. gjenværende vannrør med asbest
PS 12/54 - Eventuelt
webløsning fra Serit Itum