Kommunestyremøte 2011-11-17

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
Info status Holmen Gård
PS 11/7 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 11/8 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
PS 11/10 - Endring av arbeidsfordeling mellom ordfører og varaordfører
PAUSE (frem til 35:22)
PS 11/11 - Valg av leder og nestleder i administrasjonsutvalget
PS 11/12 - Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2011 - 2015
PAUSE (frem til 50:50)
PS 11/12 forts.
PSUSE (frem til 59:55)
PS 11/12 forts.
PS 11/13 - Samuel Arnt Larsen - søknad om permisjon fra verv som folkevalgt
PS 11/14 - Rammevedtak vedr. bosetting av flyktninger i Gjerstad 2012 - 2015
PS 11/15 - Sekretariatfunksjon for kontrollutvalget for 2012 og 2013
PS 11/16 - Søknad om skjenkebevilling - Bankplassen Inger Haaland Røed
PS 11/17 - Planleggingsprosessen på Brokelandsheia fra 2008 og fram til i dag
PS 11/18 - Møteplan for formannskap, administrasjonsutvalg og kommunestyre for 2012
Interpellasjon angående Holmen Gård fra Gjerstad Venstre
PS 11/19 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum