Kommunestyremøte 2010-03-25

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
PS 10/24 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 10/25 - Referatsaker
RS 10/13 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen - 1
RS 10/12 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 10/13 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen - 2
PS 10/26 - Strategisk næringsplan 2010-2013 - revisjon
PS 10/27 - Navnekonkurranse for "ny-skolen" - innstilling fra utsmykkingskomiteen
PAUSE
PS 10/28 - Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget
PS 10/29 - Årsmelding for kontrollutvalget for 2009
PS 10/30 - Eventuelt
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum