Kommunestyremøte 2011-01-27

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
Info fra skolefaglig rådgiver i Gjerstad, Bente Glundberg
Info fra firmaet Kjell Larsen AS om taksering av eiendommer
PAUSE
PS 11/4 - Godkjenning av protokoll fra forrige møter, hhv 151210 og 170111
PS 11/5 - Referatsaker
RS 11/3 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 11/4 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 11/6 - Eiendomsskatt - vedtekter
PS 11/7 - Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt
PS 11/8 - Barnevernsamarbeidet i øst-regionen (BiØ) - utvidelse med Risør kommune
PS 11/9 - Øremerkede midler til styrking av kommunalt barnevern
PS 11/10 - Valg av valgstyre
PS 11/11 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum