Kommunestyremøte 2010-09-23

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
PS 10/65 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 10/66 - Referatsaker
RS 10/34 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 10/35 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 10/67 - Søknad om endret minsteareal på hjort for Gjerstad Viltlag sitt område
PS 10/68 - Oppnevning av nye medlemmer til gruppe for å vurdere hvordan skolene kan samordne driften
PS 10/69 - Høringsuttalelse fra Gjerstad kommune - forslag til "Regional delplan for senterstruktur og handel"
PS 10/70 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum