Kommunestyremøte 2011-10-20 - ord.

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
PS 11/62 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
RS 11/57 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
PS 11/65 - Tertialrapport 2. tertial 2011
PS 11/66 - Vurdering av salg av kommunale boliger
PS 11/67 - Høringsuttalelse fra Gjerstad kommune, til Handlingsprogram for fylkesveger 2012-2015
PS 11/68 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum