Kommunestyremøte 2010-11-18

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
Familiehuset: orientering om barnevernet
PAUSE
Oppstart
PS 10/75 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 10/76 - Referatsaker
RS 10/47 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 10/48 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 10/77 - Utredning av felles barneverntjeneste
PS 10/78 - Evaluering av web-overførte kommunestyremøter
PS 10/79 - Møteplan for 2011
PS 10/80 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum